Homeopati är en skonsam och effektiv metod som hjälper kroppen tillbaka till hälsa på ett helt naturligt sätt.

Med homeopati stimulerar man kroppens egen förmåga att läka sig själv. Man behandlar hela människan och det påverkar både kropp och själ.

Med homeopati kan man läka både akuta och kroniska tillstånd.

Hur går ett homeopatiskt besök till?
För att hitta rätt anpassat medel för just dig tar jag hänsyn till alla dina symptom. Fysiska, mentala och emotionella. Sen ordineras ett medel åt gången för just din totala symptombild.

Besöket börjar med att jag tar din anamnes då du får berätta din sjukdomshistoria. Dina symptom behandlas som en helhet. Vid kronisk sjukdom får du med dig medicin för 6 veckor, sen tar vi ett återbesök för att se hur det gått. Så fortsätter vi i 6-veckors intervaller. Vid behandling av kroniska sjukdomar brukar man säga att har symptomen funnits i 10 år tar det 1 år att behandla med homeopati. Men det kan skilja mellan individer och vilket homeopatiskt medel som ordineras.

Vid akut sjukdom går behandlingen fort med rätt homeopatiskt medel. Det kan handla om allt från ett par timmar till ett par dagars behandling.

Homeopatins historia
Homeopatin är en beprövad metod som funnits i mer än 200 år.
Dr Samuel Hahnemann (1755-1843) var den som utvecklade homeopatin till det den är i dag. Läkeprincipen har dock varit känd längre ändå. Även Hippokrates (400 f.kr.) använde samma läkeprincip.
Men S. Hahnemann var den som sammanställde likhetsprincipen och kom fram till att läkemedlen skulle potentiseras och dynamiskas (spädas och skakas).

Ordet homeopati kommer från de grekiska orden homios = liknande och patos = lidande. Dvs. ett ämne som kan framkalla vissa sjukdomssymptom hos en frisk människa kan också bota dessa symptom hos en som är sjuk.
Man tar hänsyn till hela människan och ser det som en helhet som ska behandlas. Inte symptomen för sig.
Behandlar man hela människan så kan balansen ställas till rätta och man kommer tillbaka till hälsa igen.
Homeopati är alltid en individuellt anpassad behandling då det är den totala bilden man tar hänsyn till.
Rätt använt finns inga biverkningar. Målet är att stärka individen och ta bort grundorsaken till sjukdomen, inte bara symptomen.
De homeopatiska medlen kommer från ämnen ur växter, mineraler och djur. Naturligt framställda utan djurförsök.

Jag arbetar på klassiskt vis enligt S. Hahnemanns lära och med ett medel åt gången.