Homeopati – en skonsam läkemetod

Homeopati är en skonsam och effektiv metod som hjälper kroppen tillbaka till hälsa på ett naturligt sätt.
Homeopatin stimulerar kroppens egen förmåga att läka. Man behandlar hela människan som en helhet, inte utefter enskilda symptom eller diagnos.

Jag är Diplomerad homeopat (2 årig utbildning) och just nu under vidareutbildning (2,5 år).
Jag är utbildad hos Phenix Akademnin.

Homeopati fungerar lika bra vid akuta som kroniska tillstånd.

Vad är homeopati?

Homeopati är en beprövad läkemetod som funnits i mer än 200 år.
Dr Samuel Hahnemann (1755-1843) var den som utvecklade homeopatin till det den är i dag.
Men läkeprincipen har varit känd längre än så. Även Hippokrates (400 f.kr.) använde sig av samma läkeprincip.
Dr S. Hahnemann var den som sammanställde likhetsprincipen och kom fram till att läkemedlen skulle potentieras och dynamiseras (spädas och skakas).

Ordet homeopati kommer från de grekiska orden homios = liknande och patos = lidande.
Som homeopat arbetar vi utifrån likhetsprincipen.
Ett ämne som kan framkalla vissa sjukdomssymptom hos en frisk människa kan också bota dessa symptom hos en som är sjuk.
Man tar hänsyn till hela människan och ser det som en helhet som ska behandlas. Inte symptomen för sig eller utifrån en diagnos.
När man behandlar hela människan så kan balansen ställas till rätta och man kommer tillbaka till hälsa igen.
Balans är kroppens naturliga tillstånd som den alltid eftersträvar i allt.
Homeopati är alltid en individuellt anpassad behandling då det är den totala bilden man tar hänsyn till.
Rätt använt finns inga biverkningar. Målet är att stärka individen och ta bort grundorsaken till sjukdomen, inte bara symptomen.
De homeopatiska medlen kommer från ämnen ur växter, mineraler och djur. Naturligt och miljövänligt framställda utan djurförsök.

Jag arbetar enligt S. Hahnemanns lära och den 6:e Organon.

Hur går ett homeopatiskt besök till?

Besöket börjar med att jag tar din anamnes då du får berätta om dina symptom och hur du upplever dem. Du får också berätta lite om din sjukdomshistoria mm.

För att hitta ett medel som är rätt anpassat för just dig tar jag hänsyn till alla dina symptom.
Fysiska, mentala och emotionella. Vi är en helhet där allt hänger ihop.

Jag ordinerar ett medel åt gången .

Återbesöken brukar ske med ca 6 veckors intervaller för att se hur det går och om medlet ev behöver bytas under behandlingen.
Hur lång läkningsprocessen blir är alltid individuellt.

– Varmt välkommen om du vill ha hållbar hjälp tillbaka till hälsa –