Långtidscovid och homeopati

Det är många som inte blir helt friska efter sin covid-19 infektion.
Det händer även efter ”vanlig” säsongsinfluensa att vissa inte blir helt friska.
De har kvar konstiga symptom som ibland är helt annorlunda än de de hade i början av sjukdomen.
Det kan vara tex. nedsatt lukt och smaksinne, andfåddhet/andningsproblem, koncentrations- och minnesproblem, hjärtklappning, ångest, depression, trötthet som inte försvinner, muskelsvaghet, ökad puls, yrsel och svimningar.

Inom homeopatin finns en förklaring till varför det blir så och det finns även homeopatiska läkemedel som kan bota både den akuta influensan och eventuella följdsjukdomar.

Samuel Hahnemann var tysk läkare och grundade homeopatin.
Han gjorde skillnad på akuta och kroniska sjukdomar.
Den akuta sjukdomen tex. en förkylning kan kroppen själv läka ut med hjälp av feber, vila och andra symptom.
Den akuta sjukdomen blossar upp ur den latenta kroniska sjukdomen.
Den kroniska sjukdomen ligger latent/vilande så länge vi lever sunt och tar hand om oss. Men om vi tex. upplever sorg, skräck, får en influensa så blossar den latenta sjukdomen upp. Det kan sen skapa alla sorters kroniska sjukdomar.
Den akuta sjukdomen klarar kroppen att läka ut själv på ca 10 dygn, men den kroniska kan kroppen inte läka ut själv.
Då kan man tillföra homeopatiska valt utifrån den homeopatiska principen.

Vill du läsa mer rekommenderar jag Monika Swärds artikel om postcovid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.